Waarschuwing

De European Confederation of Care Home Organisations (E.C.H.O.) wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot het gebruik van de inhoud van deze website, met name met betrekking tot het gebruik of zelfs misbruik door derden. Bovendien aanvaardt E.C.H.O. geen aansprakelijkheid voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit toegang, verbinding of het downloaden van documenten en computerprogramma’s van deze website.

Daarom kan E.C.H.O. niet aansprakelijk worden gesteld, direct of indirect, voor enige schade, letsel of lijden van welke aard dan ook in verband met het gebruik van deze website, evenals de inhoud ervan of wat erop wordt gepubliceerd, zelfs met betrekking tot links naar derden en externe internetadressen.

Alle tekstuele en fotografische inhoud die op deze website wordt gepubliceerd, zijn eigendom van de rechtmatige eigenaar of licentiegever en zijn verleend voor gebruik aan de Europese Confederatie van Organisaties voor Verzorgingstehuizen en mogen niet worden gebruikt door derden zonder voorafgaande toestemming.