Over ons

De European Confederation of Care Homes Organisations ( E.C.H.O.) werd in 1989 in Brussel opgericht als een confederatie van nationale verenigingen van privé woon- en verzorgingscentra in Europa.
Het is een non-profitorganisatie die sociale, wetenschappelijke, informatieve en educatieve doelen nastreeft in de ouderenzorg of de dienstverlening voor en verzorging van ouderen op de langere termijn.

………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
Leden van E.C.H.O. bieden woonzorg aan zowel zelfstandige als niet-zelfstandige ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen, dagcentra, serviceflats, centra voor dementiezorg en revalidatie, evenals thuiszorg en telemedicine.

The European Confederation of Care Home Organisations
( E.C.H.O. )

E.C.H.O. is based in Wommelgem is gevestigd, streeft voornamelijk de volgende doelstellingen na
eerlijke en redelijke arbeidsvoorwaarden voor zorgverleners in de zorgsector
hoge kwaliteitsnormen in heel Europa en tegelijkertijd minder bureaucratie
de erkenning van de ouderenzorg sector als productieve economische sector

How we createseekthinkdevelop success

ONZE MISSIE
We werken samen met de Europese instellingen om het besluitvormingsproces voor de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het Europese sociaal en gezondheidsbeleid en de daarbij horende acties te beïnvloeden. Echo wil de nationale federaties in de private ouderenzorg versterken. Echo bevordert de samenwerking tussen belanghebbenden op alle niveaus, deelt praktijkvoorbeelden, ondersteunt de activiteiten van leden en organiseert internationale evenementen en workshops.
ONZE VISIE
Nu in de EU op Europees niveau belangrijke beslissingen over welzijn worden genomen, wil ECHO tijdens het besluitvormingsproces de erkende partner zijn van de private aanbieders in ouderenzorg. Door deze sleutelrol te vervullen, zorgt ECHO voor een gelijk speelveld voor haar leden in het nationale en lokale debat over lange termijnzorg voor ouderen. Bovendien streeft ECHO naar een verbetering van de kwaliteit van de zorg voor ouderen in heel Europa.
Raad van Bestuur
Ontdek het organigram